พิกัด/ที่ตั้งโรงเรียนเปรมประชา

https://goo.gl/maps/tG4uQLveweP257uT9

 

สถานที่ใกล้เคียง

1. สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ( ห่างจากโรงเรียน ประมาณ 2 กิโลเมตร)

2. โรงเรียนดอนเมือง ดม. ( ห่างจากโรงเรียน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร)

3. วัดดอนเมือง ( ห่างจากโรงเรียน ประมาณ 3 กิโลเมตร)

4. สำนักงานเขตดอนเมือง ( ห่างจากโรงเรียน ประมาณ 5 กิโลเมตร)

5. ตลาดสี่มุมเมือง ( ห่างจากโรงเรียน ประมาณ 3 กิโลเมตร)

6. สถานีรถไฟดอนเมือง ( ห่างจากโรงเรียน ประมาณ 3 กิโลเมตร)

ที่ตั้ง โรงเรียนอยู้ในหมู่บ้านเปรมประชา เข้าออกทางเดียว ห่างจากหน้าหมู่บ้านประมาณ 800 เมตร