สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
หน่วยการเรียนรู้ คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ใบงานและงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
หน่วยการเรียนรู้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ใบงานและงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
หน่วยการเรียนรู้ บ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ บ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ใบงานและงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ บ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
หน่วยการเรียนรู้ ผลไม้น่ารู้
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ ผลไม้น่ารู้
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ ผลไม้น่ารู้
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
หน่วยการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)

หน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียนหรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ห้องเรียนหรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ห้องเรียนหรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
หน่วยการเรียนรู้ วันแม่แห่งชาติ
ชั้นปอนุบาลปีที่ 2/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ วันแม่แห่งชาติ
ชั้นปอนุบาลปีที่ 2/2
แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ วันแม่แห่งชาติ
ชั้นปอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
 
 
 
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่10
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
อธิบายแบบฝึกหัด หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่10
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
อธิบายใบงาน หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่10
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
หน่วยการเรียนรู้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
อธิบายแบบฝึกหัด หน่วยการเรียนรู้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
อธิบายใบงาน หน่วยการเรียนรู้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
งานประดิษฐ์ หน่วยการเรียนรู้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
หน่วยการเรียนรู้ ฤดูฝน การเกิดฝน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
หน่วยการเรียนรู้ ฤดูฝน (เพลงเมฆฝน)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
หน่วยการเรียนรู้ ฤดูฝน (แบบฝึกหัด)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
หน่วยการเรียนรู้ ฤดูฝน (ใบงานการประดิษฐ์)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
หน่วยการเรียนรู้ หนูทำได้ (กิจวัตรประจำวัน)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
หน่วยการเรียนรู้ หนูทำได้ (แบบฝึกหัด)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
หน่วยการเรียนรู้ หนูทำได้ (ใบงาน)
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
งานประดิษฐ์ หน่วย ร่างกายของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
อธิบายใบงาน หน่วย ร่างกายของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
อธิบายแบบฝึกหัด หน่วย ร่างกายของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
งานศิลปะ หน่วยครอบครัวของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
อธิบาย การใช้ชุดแบบฝึกหัด หน่วยครอบครัวของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
หน่วย ครอบครัวของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
สัญลักษณ์ประจำตัวเด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ครูและเพื่อนของเรา
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
แนะนำครูประจำชั้น
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ปฐมนิเทศสู่รั้วโรงเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2