สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
5 วัน หรรษา หน่วยการเรียนรู้ คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ คมนาคม
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
5 วัน หรรษา หน่วยการเรียนรู้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
แบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
5 วันหรรษา สัปดาห์ที่ 13 หน่วย บ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหม
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกทักษะบูรณาการ หน่วย บ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหม
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย บ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหม
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
5 วันหรรษา หน่วย ผลไม้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกทักษะ หน่วย ผลไม้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย ผลไม้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
5 วัน หรรษา หน่วย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกทักษะ หน่วย อัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย อัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
5 วันหรรษา สัปดาห์ที่ 10 หน่วย ห้องเรียนหรรษา
แบบฝึกทักษะ หน่วย ห้องเรียนหรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย ห้องเรียนหรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
5 วันหรรษา หน่วย วันแม่แห่งชาติ
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกทักษะ หน่วย วันแม่แห่งชาติ
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย วันแม่แห่งชาติ
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
5 วันหรรษา หน่วย ประสาทสัมผัส
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกทักษะ หน่วย ประสาทสัมผัส
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย ประสาทสัมผัส
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
5 วันหรรษา หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่10
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกหัด หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่10
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่10
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
5 วันหรรษา หน่วย วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ท 1/2
หน่วย วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
หน่วยที่ 5 ฤดูฝน "การเกิดฝน"
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
หน่วยที่ 5 ฤดูฝน "แบบฝึกทักษะ"
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
หน่วยที่ 5 ฤดูฝน "ศิลปะสร้างสรรค์"
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
หน่วยที่ 4 หนูทำได้ 5 วัน หรรษา
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกหัด หน่วย หนูทำได้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย หนูทำได้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
หน่วยที่ 3 ร่างกายของฉัน "โลกรอบตัวของกุ๋งกิ๋ง"
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 3 ร่างกายของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ใบงานศิลปะสร้างสรรค์ หน่วยที่ 3 ร่างกายของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
กุ๊ก กุ๊ก ก ไก่ อนุบาล 1 ห้อง 2
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แบบฝึกทักษะ หน่วย ครอบครัวของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
แนะนำใบงาน หน่วย ครอบครัวของฉัน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
สัญลักษณ์ของใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
เพลงสวัสดีเธอจ๋า
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ปฐมนิเทศ
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2