สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Ep.6 บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.5 บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Ep.4 บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.3 บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Ep.2 บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.1 บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
Ep.29 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.28 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Ep.27 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.26 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
Ep.25 สรุประดับภาษา
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.24 ภาษาถิ่น
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.23 คำราชาศัพท์
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.22 ระดับภาษา
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
Ep.21 คำอุทาน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.20 คำอุทาน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.19 คำอุทาน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
Ep.18 คำเชื่อม
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.17 คำเชื่อม
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.16 คำเชื่อม
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Ep.15 ชนิดของคำบุพบท
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.14 คำบุพบทใช้บอกความหมาย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.13 บุพบท...จดจำ นำหน้าคำหรือข้อความ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
Ep.12 คำวิเศษณ์
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.11 คำวิเศษณ์
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.10 คำวิเศษณ์
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
Ep.9 คำกริยา
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.8 คำกริยา มี 4 ชนิด
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.7 คำกริยา สื่ออาการ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
Ep.6 คำสรรพนาม
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.5 คำสรรพนามชี้เฉพาะ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.4 คำสรรพนาม
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
Ep.3 ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.2 ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.1 ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6