สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
Ep.41 พื้นที่รูปสามเหลี่ยม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.40 ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
EP. 39 ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 38 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 37 ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
EP. 36 โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนทศนิยม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 35 การบวกลบคูณหารระคนทศนิยม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 34 (2/2) การหารทศนิยม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
EP. 34 (1/2) การหารทศนิยม
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 31(2/2) ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 31(1/2) ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
EP. 30 โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคนเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 29 การบวก ลบ คูณ หารระคน เศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 28 การหารเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
EP. 27 การคูณเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 26 โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 25 การลบจำนวนคละ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
EP. 24 การลบเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 23 การบวกจำนวนคละ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 22 การบวกเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
EP. 21 เศษส่วนอย่างต่ำ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 20 การเรียงลำดับเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 19 การเปรียบเทียบจำนวนคละ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
EP. 18 การเปรียบเทียบเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.17 เศษเกินและจำนวนคละ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP. 16 เศษส่วนเเท้ เศษเกิน เเละจำนวนคละ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนเต็มร้อยเเละเต็มพัน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
EP.15 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. เเละ ค.ร.น.
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.14 การหาตัวคูณร่วมน้อย(โดยวิธีการหารสั้น)
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.13 การหาตัวคูณร่วมน้อย(โดยวิธีแยกตัวประกอบ)
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
Ep.12 การหาตัวคูณร่วมน้อย(โดยวิธีการหาตัวคูณ)
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.11 การหาตัวหารร่วมมาก(โดยวิธีการหารสั้น)
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.10 การหาตัวหารร่วมมาก(โดยวิธีแยกตัวประกอบ)
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
EP.9 การหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีการหาตัวประกอบ ป.6
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP.8 การแยกตัวประกอบ(โดยการหารสั้น)
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
EP.7 การเเยกตัวประกอบ (โดยการเขียนเเผนภาพ)
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
Ep.6 ตัวประกอบเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.5 จำนวนเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.4 ตัวประกอบของจำนวนนับ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
Ep.3 การบวกลบคูณหารระคน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.2 แบบรูปของจำนวนนับ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Ep.1 แบบรูปของจำนวนนับ
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6