สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Ep.11 ทำนองเพลง
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.11 องค์ประกอบดนตรี
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.11 โน้ตไทย
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Ep.10 จังหวะเพลง
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.10 ทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.10 ทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Ep.9 เฉลยแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.9 วงดนตรีสากล วงแบนด์ แชมเบอ
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.9 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
Ep.8 ทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.8 วงดนตรีสากล วงออเคสตรา
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.8 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคใต้
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Ep.7 การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.7 วงดนตรีไทย วงมโหรี
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.7 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
Ep.6 การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.6 วงดนตรีไทย วงปี่พาทย์
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.6 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
Ep.5 การดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.5 วงดนตรีไทย-วงเครื่องสาย
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.5 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคเหนือ
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
Ep.4 เครื่องเป่า
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.4 เฉลยแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วงดนตรีไทย
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.4 เฉลยแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้ เครื่องดนตรีไทย
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Ep.3 เครื่องตี
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.3 ทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
EP 3 สอบหลังหน่วยการเรียนรู้องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีตย์
วิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
Ep.2 เครื่องสี
วิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.2 เครื่องดนตรีดำเนินทำนอง
วิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.2 ศัพท์สังคีตย์
วิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเพลงและดนตรีท้องถิ่น
วิชาดนตรีไทย
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
Ep.1 เครื่องดีด
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Ep.1 เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Ep.1 องค์ประกอบดนตรี
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
การละเล่นของเด็กไทย
วิชาดนตรีไทย
นาฏยศัพท์และภาษาท่า
วิชาดนตรีไทย
เสียงและการเกิดเสียง
วิชาดนตรีไทย
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
โน๊ตดนตรี
วิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประเภทเครื่องดนตรีไทย
วิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4