สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
ปริมาตรและรูปร่างของแก๊สเป็นอย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การแข็งตัวของสสารเป็นอย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ของแข็งมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
ความเหนียวของวัสดุทดสอบอย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วัตถุทำจากวัสดุอะไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การสร้างแบบจำลองทำอย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
ของเหลวมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สมบัติของของเหลวอธิบายโดยใช้แบบจำลองได้อย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
น้ำมีสมบัติอย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
ทำการทดลองได้อย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การเปลี่ยนสถานะของสสาร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
น้ำบนโลกมีอยู่เท่าใด
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วัสดุใดดูดซับน้ำได้ดีที่สุด
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วัสดุใดร้อนเร็วที่สุด
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
การนำความร้อนของวัสดุเกิดขึ้นอย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ความยืดหยุ่นของวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การนำไฟฟ้าของวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
พิกัดและคำสั่งในการเคลื่อนที่
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คำสั่ง pen และการ Debug
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
อัลกอริทึม(Algorithms)
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การเขียนโปรแกรมแบบบล็อก 1
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การเขียนโปรแกรมแบบบล็อก 2
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
ใบของพืชทำหน้าที่อะไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ความแข็งแรงของวัสดุทดสอบได้อย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
รากและลำต้นทำหน้าที่อย่างไร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การสร้างอาหารของพืช
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ส่วนประกอบของดอก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
การหามวลและปริมาตรของของแข็ง? ของเหลว? และแก๊ส
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สถานะของสสาร
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สมบัติของ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
สมบัติของวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การใช้ประโยชน์จากวัสดุ
วิชาวิทยาศาสรต์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
พืชดอก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พืชไม่มีดอก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดอกและส่วนประกอบของดอก
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัตว์มีกระดูกสันหลัง Ep.5
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัตว์มีกระดูกสันหลัง Ep.4
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
การจำแนกสัตว์ โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การจำแนกสัตว์ โดยใช้โครงร่างแข็งเป็นเกณฑ์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สิ่งมีชีวิต
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4