สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การดูแลเกี่ยวกับสัตว์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การจำแนกสัตว์ตามโครงสร้าง
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วัตถุและวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สมบัติของวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
สมบัติของวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประโยชน์และอันตรายของเล่นของใช้
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Ep.3 วัสดุรอบตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.2 วัสดุรอบตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.1 วัสดุรอบตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Ep.3 หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหา
วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหา
วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.1 หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหา
วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
Ep.3 หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย
วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.2 หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย
วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.1 หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย
วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Ep.4 หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Ep.3 หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Ep.2 หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Ep.1 หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
หน่วยที่ 4 ร่างกายของเรา EP.3
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 4 ร่างกายของเรา EP.2
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 4 ร่างกายของเรา EP.1
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
เปิดโลกวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.1 หน่วยที่ 3 สัตว์รอบตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 หน่วยที่ 3 สัตว์รอบตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.3 หน่วยที่ 3 สัตว์รอบตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
หน่วยที่ 4 วัตถุรอบตัวเรา Ep.1
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 4 วัตถุรอบตัวเรา Ep.2
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 4 วัตถุรอบตัวเรา Ep.3
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Ep.1 หน่วยที่ 3 การสืบพันธุ์ของพืช
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.2 หน่วยที่ 3 การสืบพันธุ์ของพืช
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.3 หน่วยที่ 3 การสืบพันธุ์ของพืช
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
หน่วยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ : วัฏจักรชีวิตยุง
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ : วัฏจักรชีวิตผีเสื้อ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ : วัฏจักรชีวิตกบ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2564)
หน่วย 3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ EP.4
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วย 3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ EP.3
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วย 3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ EP.2
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วย 3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ EP.1 ตอนที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วย 3 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ EP .1
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
ชีวิตพืช
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สิ่งรอบตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชีวิตสัตว์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
ตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
พืชรอบตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สิ่งรอบตัวเรา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1