สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
รถต่างๆ
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Kitchen(ห้องครัว)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Place
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อาชีพ
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
Classroom
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
SPORT
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
Topic : คำศัพท์ NUMBERS 11-20
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Food and Drink
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Topic : Numbers
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Topic : Months
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
เพลง red white and blue
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Color For Day.
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
Colors
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Days in a Week
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
VERB : คำกริยาที่ใช้บ่อย
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
VERB : คำกริยา
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
Animals
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Fruit
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Parts of the body
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3