สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Ep.13 เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.13 เพลงปลุกใจ
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.13 หน้าที่ของเพลงสรรเสริญพระบารมี
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Ep.12 เฉลยแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.12 เฉลยแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.12 หน้าที่ของเพลงชาติ
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Ep.11 ทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.11 ทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.11 ประเภทของเพลง
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
Ep.10 การร้องเพลงประกอบจังหวะ เพลงเป็ด
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.10 นักเรียนร้องเพลงที่ชื่นชอบ
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.10 ทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Ep.9 การร้องเพลงประกอบจังหวะ เพลงปูดำ
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.9 การขับร้อง
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.9 การนับจังหวะ
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
Ep.8 การอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.8 การขับร้อง
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.8 โน้ตไทยและโน้ตสากล
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
Ep.7 จังหวะและการร้องเพลง
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.7 เฉลยแบบทดสอบ หลังหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.7 ความหมายและระดับเสียงของตัวโน๊ต
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
Ep.6 เฉลยแบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.6 เบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.6 เบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Ep.5 แบบทดสอบหลังหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.5 จังหวะดนตรี
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.5 ลักษณะเสียงเครื่องดนตรี เครื่องลิ่มนิ้ว
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
Ep.4 ลักษณะเสียง
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.4 เฉลย จังหวะ
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.4 ลักษณะเสียงเครื่องดนตรี เครื่องตี
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ลักษณะเสียง
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
EP.3 ลักษณะเสียงเคื่องดนตรี เครื่องเป่าลมทองเหลือง
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
Ep.2 ลักษณะเสียงเครื่องดนตรี เครื่องเป่าลมไม้
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สีสันของดนตรี
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เสียงจากธรรมชาติ
วิชาดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
ลักษณะเสียงเครื่องดนตรี
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สีสันของเสียง
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แหล่งกำเนิดเสียง
วิชาดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1