สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
สระอะ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 สระอัว
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.1 สระอัว
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
Ep.2 สระเอือ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.1 สระเอือ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 สระเอีย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Ep.1 สระเอีย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 สระเอา
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.1 สระเอา
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Ep.2 สระอำ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.1 สระอำ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 สระอือ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Ep.1 สระอือ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 (ครั้งที่ 3)
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 สระไอไม้ม้วน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ หน่วยที่ 2
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ หน่วยที่ 2
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.1 สระไอไม้ม้วน
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
Ep.2 หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 Ep.2 สระ ไอ ไม้มลาย
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
Ep.1 หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.1 หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 Ep.1 สระ ไอ ไม้มลาย
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
ประโยชน์ของงานบ้าน
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บทบาทและหน้าที่สมาชิกในบ้าน
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 1
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
ประเภทของงานบ้าน
วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.1 สระ อึ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 สระ อึ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Ep.1 สระ ไอ ไม้มลาย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 สระ ไอ ไม้มลาย
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบ วัดผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
Ep.1 สระ อิ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 สระ อิ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
สระ อุ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สระ ออ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สระ โอ
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
หลักภาษาไทย สระ แ-
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักภาษาไทย สระ เ-
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักภาษาไทย สระ ู
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
หลักภาษาไทย สระ ี
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักภาษาไทย สระ -า
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 1 เตรียมพร้อมดีไม่มีปัญหา
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1