สัปดาห์ที่ 15 (20-24 กันยายน 2564)
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.7 Numbers
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.10 What do I have ?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 14 (13-17 กันยายน 2564)
Ep.9 What do I have ?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.6 Numbers
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.8 What do I have ?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
Ep.7 What do I have ?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.6 What do I have ?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.5 Numbers
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม -3 กันยายน 2564)
Ep.5 What do I have .?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.4 What do I have .?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.6 My classroom
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 11 (23-27 สิงหาคม 2564)
Ep.6 Colors
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.5 My classroom
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.3 What do I have ?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 10 (16-20 สิงหาคม 2564)
Ep.5 Colors
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Phonics G P and Q
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.4 My Classroom
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 9 (9-13 สิงหาคม 2564)
ประโยคคำสั่ง Imperative
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประโยคขอร้อง Requests
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.3 My classroom(Short story)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
สัปดาห์ที่ 8 (2-6 สิงหาคม 2564)
VERB TO BE IS AM ARE
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ประโยคคำถาม Yes / No Question
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
Singular & Plural Noun
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
สัปดาห์ที่ 7 (26-30 กรกฎาคม 2564)
Ep.2 What do I have..?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Has & Have
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2
การตั้งคำถามโดยใช้ How many
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2
สัปดาห์ที่ 6 (19-23 กรกฎาคม 2564)
Ep.1 What do I have..?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Ep.2 My family
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.4 Numbers
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
สัปดาห์ที่ 5 (12-16 กรกฎาคม 2564)
Ep.2 My classroom
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.3 My classroom
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Ep.3 Numbers : How old are you ?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สัปดาห์ที่ 4 (5-9 กรกฎาคม 2564)
Ep.1 Phonics
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
Ep.2 Phonics
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
What animals do you like.?
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 3 (28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564)
My Classroom EP.1
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Colors EP.3
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
Numbers EP.2
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 2 (21-25 มิถุนายน 2564)
MY FAMILY
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
NUMBERS Ep.1
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
COLORS Ep.2
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 1 (14-18 มิถุนายน 2564)
การออกเสียง&วิธีใช้ This That These Those
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การทักทาย(Greeting)
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Color
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1