โรงเรียนเปรมประชา(สายหยุด-เกษม สงเคราะห์) เขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร
209 ซ.วิภาวดีรังสิต33 ถ.วิภาวดี แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-2536-2196
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 01/10/2564